<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Lávky

Plochý oblouk podepřený kabelem - Lávka Johnson Creek, Oregon

Konstrukci lávky tvoří plochý oblouk podepřený a předeptutý visutým kabelem. Byla vyvinuta a ověřena montáž nezávislá na terénu pod mostem. Mostovka byla navržena z prefabrikovaných segmentů a spřažené desky. Alternativně byla také navržena konstrukce sestavená z prefabrikovaných segmentů z vysokopevnostního betonu. Konstrukce byla ověřena podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Studie byla provedena pro konstrukci lávky Johnson Creek v Oregonu.