<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Půdorysně zakřivená visutá a zavěšená konstrukce

Funkce mostní konstrukce s rozpětím 60 m, která je tvořena půdorysně zakřivenou konstrukcí s poloměrem 32 m, byla ověřena na modelu postaveném v měřítku 1:10. Mostovka byla tvořena dvěma větvemi vetknutými do kotevních bloků. Jedna větev byla na vnitřním okraji zavěšena na závěsných kabelech, druhá větev byly zavěšena na vnitřním okraji na visutém kabelu. Obě mostovky, které byly tvořeny ocelovou trubkou spřaženou s betonovou deskou, byly předepnuty vnějšími kabely vedenými v madle zábradlí. Model byl zkoušen pro několik poloh nahodilého zatížení, na závěr byl ověřen pro mezní zatížení.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Experimenty byly realizovány ve zkušebně Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT-FAST, Brno.