<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Podporová oblast spřažených mostů

Pro ověření chování spřažených mostů byl vyroben výsek konstrukce u vnitřní podpěry. Tento výsek byl zatížen provozním zatížením, od kterého ve spřažené desce vznikly trhliny. Při tomto zatížení byla konstrukce rok sledována. Následně byla určena mezní únosnost podporové oblasti.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.