<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zatěžovací zkoušky

Zatěžovací zkoušky

V roce 2011 založila firma SHP „Měřící laboratoř“ a získala mezinárodní akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pro provádění statických zatěžovacích zkoušek v České republice (dle ČSN 73 6209) a na Slovensku (dle STN 73 6209). Český institut pro akreditaci vydal „Osvědčení o akreditaci“ pod č. 170/2011 pro zkušební laboratoř č. 1608.

Laboratoř je moderně vybavena a je personálně obsazena pracovníky, kteří mají hluboké znalosti i rozsáhlé zkušenosti. Tým SHP je schopen vypracovat program statické zatěžovací zkoušky, zajistit její provedení a vyhodnocení. Dynamické zatěžovací zkoušky zajištujeme ve spolupráci s renomovanými laboratořemi. Program zkoušky je připraven na základě vlastního analytického modelu konstrukce a jeho následné analýzy. Objednatel tak získá naprosto nezávislé porovnání vypočtených a změřených výsledků řešení.