<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Soutěže

Dvorecký most přes Vltavu, Praha (2018)

Přemostění tvoří samokotvená oblouková konstrukce, která po obou stranách řeky přechází ve spojitý nosník. Rozpětí hlavního pole je 93,0 m, rozpětí navazujících polí je od 33,35 do 54,00 m. Oblouková konstrukce je tvořena komorovým nosníkem proměnné výšky, který je podepřen vzpěrami vycházejícími ze středních podpěr. Nosník i vzpěry jsou tvořeny základním ocelovým průřezem, který je spřažen s betonem.