<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Soutěže

Nový most Skuru, Švédsko (2012)

Pro soutěž na nový most Skuru, který by měl být postaven poblíž starého tříobloukového mostu, byl vyvinut nový typ Melanova oblouku. Navrhovaný most celkové délky 392 m je tvořem obloukem, který podporuje mostovku tvořenou spojitým nosníkem proměnné výšky. Nový oblouk má smělé rozpětí délky 186 m a je navržen bez podpěr podporujících mostovku. Oba směry dálnice jsou vedeny po jedné konstrukci šířky 31,5 m, která je tvořena úzkým páteřním nosníkem s velmi vyloženými konzolami podpírajícími betonovou mostovku. Ve vrcholu oblouku ocelový nosník přechází v ocelovou komoru ztužující betonový oblouk.

Ve výsledcích publikovaným Švédským ředitelstvím komunikací byl návrh SHP uveden jako druhý v pořadí.