<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Plochý oblouk

Funkce mostní konstrukce o rozpětí 60,80 m, která je tvořená plochým obloukem a parabolickým kabelem, byla ověřena na modelu postaveném v měřítku 1:8. Plochý oblouk sestavený z prefabrikovaných segmentů a monolitické desky, byl zkoušen pro několik poloh nahodilého zatížení. Na závěr byl ověřen mechanismus porušení a byla určena mezní únosnost konstrukce.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Experimenty byly realizovány ve zkušebně Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT-FAST, Brno.