<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Budovy

Plavecký stadion

Studie

Konstrukce střechy plaveckého stadionu tvoří membránová konstrukce jednoduché křivosti s rozpětím 70 m. Je sestavena z prefabrikovaných prvků tloušťky 400 mm, které jsou při montáži zavěšeny na nosná lana situovaná v příčných spárách mezi těmito prvky. V těchto spárách jsou také umístěna předpínací lana ztužující konstrukci.

SHP: vývoj konstrukce
          podrobná statická a dynamická analýza konstrukce