<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Oblouk vyplněný betonem

Oblouk vyplněný betonem, který v měřítku 1:20 modeloval oblouk mostní konstrukce, byl zkoušen pro několik poloh nahodilého zatížení. Na závěr byl ověřen mechanismus porušení a byla určena mezní únosnost konstrukce.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.