<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zatěžovací zkoušky

Monitoring

Firma SHP se podílí na dlouhodobém sledování mostních konstrukcí stavby dálnic D1 a D47 a rychlostní komunikace R1 na Slovensku. Ocelobetonové mosty přes Odru a Ostravici byly monitorovány při stavbě a jsou dále sledovány provozu. Také zavěšený most přes Odru je vybaven strunovými tenzometry a působení konstrukce je pečlivě monitorováno. Podobně byla také monitorována stavba a provoz nádrží na pohonné hmoty v Loukově a stavba a provoz mostu nad údolím Hošťovského potoka na Slovensku. Strategické nádrže na naftu v Loukově jsou tvořeny čtyřmi válcovými skořepinami průměru 47,8 m a výšky 21,4 m.

Zatímco první konstrukce byly sledovány ve spolupráci se stavební fakultou VUT Brno, je most přes Hošťovský potok sledován výhradně týmem SHP, který má dostatečné znalosti i zkušenosti a který se vybavil potřebným měřícím zařízením. Pro dlouhodobé sledování napjatosti v betonu (poměrného přetvoření) jsou v konstrukcích osazeny strunové tenzometry. Kabely od tenzometrů jsou svedeny do dutin mostů, kde je možné napojit měřící ústřednu DataTaker DT, která automaticky se zvolenou periodou ukládá hodnoty frekvencí jednotlivých strunových tenzometrů a jejich teplotu (měřenou pomocí odporu zabudovaných termistorů). Frekvence kmitání struny tenzometru je poté převáděna na odpovídající hodnotu poměrného přetvoření betonu. V dutině mostu je dále sledována teplota a vlhkost vzduchu. Jako dlouhodobá měření jsou dále vyhodnocovány průhyby mostu. Za tím účelem jsou v konstrukcích osazeny geodetické značky.