<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Budovy

Kongresová hala

Studie

Střechu tvoří zborcená plocha podporovaná nosným prstencem tvořeným dvěma protilehlými oblouky, které jsou rámově spojeny se šikmými stojkami. Ty jsou vetknuty do patek vzájemně spojených předpjatým táhlem. Membrána je sestavena z prefabrikovaných prvků skladebných rozměrů 3,0 x 3,0 m nesených lany příčně pnutými mezi oblouky. Tuhost konstrukce je dána předpětím lany situovanými jak v příčných, tak i v podélných spárách.

SHP: vývoj konstrukce
          podrobná statická a dynamická analýza konstrukce