<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Membránová střecha fotbalového stadionu

Pro zastřešení fotbalového stadionu byly analyzovány dvě membránové konstrukce z předpjatého lehkého betonu. První měla kruhový půdorys s poloměrem 200 m, druhá měla eliptický půdorys 220 x 180 m. Střechy byly sestaveny z prefabrikovaných deskových prvků zavěšených na kabely. Tuhost střech byla dána jejich předepnutím kabely situovanými ve sparách mezi prvky. Pro návrh eliptických střech byla vyvinuta metoda, která umožňuje hospodárný návrh všech konstrukčních prvků.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.