<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Soutěže

Nový Trojský most, Praha (2006)

Most o čtyřech polích celkové délky 250 m převádí tramvajovou trať, směrově oddělené vozovky a chodníky přes řeku Vltavu v Praze Tróji. Konstrukci základního mostu, který převádí tramvajovou a silniční dopravu, tvoří komorový nosník, který je v ose mostu zavěšený na jednosloupovém pylonu. Konstrukci oddělených chodníků tvoří půdorysně zakřivené komorové nosníky jednostranně zavěšené na pylonu základního mostu.

Návrh mostu postoupil do druhého kola, kde získal třetí cenu. Druhá cena nebyla udělena.