<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Segmenty se spřaženou deskou

Segmentová konstrukce sestavená z prefabrikovaných segmentů a spřažené desky byla ověřena na modelu konstrukce postavené v měřítku 1:4,5. Postup výstavby odpovídal stavbě skutečného mostu. Segmenty byly vyráběny kontaktně a byly montovány letmo.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Experimenty byly realizovány ve zkušebně Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT-FAST, Brno.