<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Soutěže

Lávka přes řeku Labe v Hradci Králové (2014)

Lávka je tvořena dvěma půdorysně zakřivenými větvemi, po kterých jsou samostatně vedeny cyklistické a pěší stezky. Obě větve jsou tvořeny nosníkem z předpjatého betonu proměnné výšky. Rozvinuté rozpětí je 76,60 m; výška nosníku je od 2,560 m u opěr do 0,404 m uprostřed rozpětí.