<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Tým SHPTým SHP

Tým SHP

Nejcennější hodnotou firmy jsou naši zaměstnanci. Všichni vedoucí projektanti mají autorizaci pro Českou republiku, někteří z nich také pro Slovenskou republiku a USA. Příležitostně s námi spolupracují brigádníci z řad studentů VUT Brno, z nichž část po ukončení studia přechází k nám do trvalého pracovního poměru.

Hlavní část týmu SHP má pracoviště v Brně, kde jsou umístěna tři střediska mostů, středisko přípravy staveb a středisko technických specialistů. Čtvrté středisko mostů pracuje od roku 2002 v Olomouci.

Základy úspěšné práce našich mostařů a vysoké úrovně projekčních prací vznikaly již době před založením SHP, kdy se zakládajícím členům firmy podařilo navrhnout konstrukce, které získaly mezinárodní ocenění a uznání. Byly to jejich projekty obloukových, zavěšených a visutých mostů a konstrukce tvořené předpjatým pásem, které jako jedny z prvních konstrukcí tohoto druhu vznikly ve Spojených státech.

Kreativita a návrhy nových progresivních řešení mostních konstrukcí jsou neodmyslitelnou součástí práce našich mostních projektantů. Zdrojem zkušeností a inspirace je v tomto směru technický ředitel firmy prof. Jiří Stráský. V současné době je také vedoucím Ústavu betonových a zděných konstrukcí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, kde přednáší předměty Betonové mosty a Speciální betonové konstrukce. Od roku 1994 spolupracuje s firmou OBEC Consulting Engineers, Eugene, Oregon na projektech významných mostů v USA.

Tým mostařů využívá také zkušenosti našich projektantů, kteří dlouhodobě pracovali v zahraničních firmách – např. T.Y.Lin International, San Francisco, Charles Redfield v Mill Valley, Kalifornie, Jacobson & Widmark, Stockholm, JV B+B Taipei Taiwan, Sen-Yeh Construction Co. Taipei Taiwan.

Nedílnou součástí našeho týmu je středisko přípravy staveb, které zajišťuje pro investory kompletní inženýrskou a majetkoprávní činnost.

Organizační struktura