<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Výzkum

Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk

Funkce mostní konstrukce s rozpětím 45,00 m, která je tvořena půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem, byla ověřena na modelu postaveném v měřítku 1:6. Předpjatý pás i plochý oblouk byly tvořeny ocelovou trubkou a betonovou mostovkou, obě konstrukce byly předepnuty vnějšími kabely vedenými v madle zábradlí. Model, byl zkoušen pro několik poloh nahodilého zatížení, na závěr byl ověřen pro mezní zatížení.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Experimenty byly realizovány ve zkušebně Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT-FAST, Brno.