<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zavěšené mosty

Most Mariánské Radčice

Realizace 2018

Spojitý most celkové délky 169 m s rozpětími od 18 do 51 m je tvořen dvěma částmi: zavěšenou ocelobetonovou konstrukcí, která přemosťuje kolejiště ČD a řeku Bílinu, a spojitě navazujícími poli z předpjatého betonu. Mostovka zavěšených polí je tvořena krajními ocelovými nosníky, příčníky a spřaženou mostovkovu deskou, viadukt je tvořen krajními trámy a mostovkovou deskou.

SHP: alternativní návrh
          realizační dokumentace stavby