<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Prefabrikované

Most na Laranjeiras Canal, Laguna - SC, Brazílie

Realizace 2015

Most celkové délky 2,800 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem délky 400 m a navazujícími viadukty délek 1 640 a 790 m. Nosnou konstrukci viaduktů tvoří řetězce prostých polí s rozpětími 40 a 50 m, které jsou nad podpěrami spojeny monolitickou deskou. Konstrukce 24,10 m šírokých polí jsou sestavena z páteřního komorového nosníku a dodatečně betonovaných konzol podepíraných prefabrikovanými vzpěrami. Komorový nosník je sestaven z prefabrikovaných, kontaktně vyráběných segmentů výšky 3,20 m, které jsou při montáži zavěšeny na výsuvnou skruž.

SHP: kontrola projektu