<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Ocelové

Most přes potok Porubka, Prodloužená Rudná, Ostrava

Ve stavbě

Směrově rozdělený most celkové délky 478,60 m je tvořen spojitým nosníkem o osmi polích s rozpětími od 45,00 do 64,50 m. Nosnou konstrukci každého mostu tvoří komorový nosník sestavený z 2,60 m vysokého ocelového nosníku korýtkového průřezu a spřažené monolitické betonové desky. Ocelové nosníky byly postupně vysouvány; monolitická deska byla postupně betonována do bednění zavěšeném na posuvné skruži.

SHP: alternativní návrh
          realizační dokumentace stavby