<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Ocelové

Most 205, rychlostní komunikace R1, stavba Beladice - Tekovské Nemce, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 187,6 m tvoří spojitý nosník o 5 polích s rozpětími 33,0 + 3 x 40,0 + 33,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky a spřažená betonová deska. Nosníky jsou nepřímo podepřeny ocelovými příčníky uloženými na dvojicích stojek.

SHP: architektonické řešení
          kontrola projektu
          technický dozor na stavbě
          zatěžovací zkouška