<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Monolitické

Most 202, rychlostní komunikace R1, stavba Selenec - Beladice, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 376 m tvoří spojitý nosník o 11 polích s rozpětími 25,0 + 9 x 36,0 + 25,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámová konstrukce postupně betonovaná ve výsuvné skruži.

SHP: architektonické řešení
          kontrola projektu
          technický dozor na stavbě
          zatěžovací zkouška