<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Nadjezdy

Trámové mosty

Pro přemostění s rozpětím do 32 m jsou navrhovány mosty s nosnou konstrukcí tvořenou páteřním trámem s konzolami. Mosty jsou podepřeny jen v ose, kroucení je zachyceno v krajních opěrách. Navrhují se jak spojité nosníky, tak i vzpěradlové rámy. Při větších šířkách mostů jsou trámové konstrukce vzájemně spojovány. Pokud to geologické podmínky dovolí, trámy jsou rámově, popřípadě kloubově spojeny se spodní stavbou a tvoří integrované systémy.