<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes řeky

Starý most přes řeku Dunaj v Bratislavě, Slovensko – Demontáž

Realizace 2014

Dva souběžné sedmipolové mosty sestavené z prostých polí s rozpětími od 32 do 92 m byly nad podpěrami montážně spojeny a následně byly postupně rozebrány. Demontáž byla provedena postupně po polích; při demontáži bylo demontované pole podepřeno soulodím.

SHP: projekt demontáže ocelové konstrukce
          statická analýza