<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes řeky

Most přes řeku Nitru, PPP projekt, R1, stavba Nitra, Západ - Selenec, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 1 164,0 m je tvořen 357,5 m dlouhým hlavním mostem přes řeku Nitru a navazujícím viaduktem délky 806,5 m. Hlavní most má 5 polí s rozpětími od 50,0 do 85,0 m. Nosná konstrukce tříkomorového průřezu byla betonována letmo v symetrických konzolách. Viadukt je tvořen dvěma souběžnými mosty jednokomorového průřezu.
Mosty s rozpětími od 28,0 do 45,0 m byly postupně vysouvány.

SHP: architektonické řešení
          kontrola projektu
          technický dozor na stavbě
          zatěžovací zkouška