<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Visuté konstrukce

Potrubní mosty Křivonoska a Hluboká nad Vltavou, tepelný napáječ ETE - České Budějovice

Ve stavbě

Tepelné potrubí vedené z atomové elektrárny Temelín do Českých Budějovic je převáděno přes Munický potok a přes mokřiny na dvou visutých konstrukcích stejného konstrukčního řešení. Potrubí jsou nesena lehkým ocelovým roštem, který je zavěšen na dvou, vně skloněných visutých kabelech a je ztužen vnějšími kabely situovanými na okrajích roštu. Visutá konstrukce má tři pole s rozpětími 16,5 + 110,0 + 16,5 m, pylony jsou betonové a mají tvar písmene V.

SHP: projekt pro územní rozhodnutí
          projekt pro stavební povolení
          projekt pro zadání stavby
          autorský dozor