<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Obloukové konstrukce

Lávka přes Svratku, Brno

Realizace 2007

Lávku tvoří předpjatý pás sestavený z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,33 m, který je podepřený obloukem s rozpětím 42,90 m. Předpjatý pás i oblouk jsou vetknuty do koncových opěr a tvoří samokotvený systém. Segmenty i oblouk jsou z vysokopevnostního betonu.

SHP: projekt pro územní rozhodnutí
          projekt pro stavební povolení
          realizační dokumentace stavby