<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Obloukové konstrukce

Lávka přes rychlostní komunikaci R35 u Olomouce

Realizace 2007

Lávku tvoří předpjatý pás sestavený z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,29 m, který je podepřený obloukem s rozpětím 64 m. Předpjatý pás i oblouk jsou vzájemně spojeny koncovými vzpěrami a tak vytváří samokotvený systém. Segmenty i oblouk jsou z vysokopevnostního betonu.

SHP: projekt pro stavební povolení
          realizační dokumentace stavby