<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zavěšené mosty

Most na Laranjeiras Canal, Laguna - SC, Brazílie

Realizace 2015

Most celkové délky 2,800 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem délky 400 m a navazujícími viadukty délek 1 640 a 790 m. Zavěšený most o třech polích 100 + 200 + 100 m je tvořen páteřním komorovým nosníkem a dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. 26,20 m široká mostovka je zavěšena v ose mostu. S ohledem na půdorysný oblouk je pylon příčně ztužen kabely. Most je montován v symetrických konzolách od pylonů.

SHP: kontrola projektu