<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zavěšené mosty

Most Ilheus-Pontal, Brazílie

Ve stavbě

Most celkové délky 533 m je tvořen hlavním zavěšeným mostem délky 298 m a navazujícími viadukty délek 184.5 a 50.5 m. Zavěšený most o dvou polích délek 149 m je tvořen páteřním komorovým nosníkem a dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. 24.30 m široká mostovka je zavěšena v ose mostu na pylonu tvaru písmene A. Most je montován v symetrických konzolách od pylonu.

SHP: kontrola projektu