<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Visuté mosty

Most Älvsborg, Göteborg, Švédsko

Projekt

Visutý most, který byl postaven v roce 1966, má hlavní pole délky 417,60 m zavěšené na dvou visutých kabelech o třech polích. Pro omezení místního ohybu závěsů je ve středu visutého pole navrženo pevné spojení visutých kabelů s příhradovou mostovkou.

SHP: detailní statická a dynamická analýza, konstrukční projekt spojení – ve spolupráci s WSP Malmö