<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Prefabrikované

Most 204, rychlostní komunikace R1, stavba Selenec - Beladice, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 499 m tvoří spojitý nosník o 16 polích s rozpětími 21,0 + 14 x 32,4 + 21 m. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované nosníky se spřaženou deskou zajišťující spojitost konstrukce. Nosníky jsou podepřeny prefabrikovanými příčníky uloženými na dvojicích stojek.

SHP: architektonické řešení
          kontrola projektu
          technický dozor na stavbě
          zatěžovací zkouška