<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Monolitické

Most přes Olichovský potok, rychlostní komunikace R1, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 274 m tvoří spojitý nosník o 7 polích s rozpětími 33 + 5 x 41 + 33 m. Nosnou konstrukci tvoří nepřímo podepřený dvoutrámový nosník proměnné výšky.

SHP: alternativní návrh
          projekt pro stavební povolení
          realizační dokumentace