<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes řeky

Starý most přes řeku Dunaj v Bratislavě, Slovensko – Nový most

Realizace 2016

Most, který převádí tramvajovou hromadnou dopravu přes řeku, je tvořen spojitou příhradovou konstrukcí o šesti polích s rozpětími od 32 do 137 m. Tramvajová doprava je situována mezi příhradovými nosníky, cyklistické a pěší pruhy jsou situovány na vnějších okrajích. Nosná konstrukce je sestavována na břehu a následně je postupně vysouvána do projektované polohy. Statické účinky ve vysouvané konzole jsou redukovány montážní podpěrou situovanou na soulodí.

SHP: realizační dokumentace