<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes řeky

Most přes kajakářskou dráhu, D4R7, Slovensko

Ve stavbě

Most celkové délky 470 m má tři pole délek 130 + 210 + 130 m. Most převádí oba směry dálnice po jediné nosné konstrukci tvořené jednokomorovým páteřním nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepřenými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka je stavěna ve dvou krocích. Nejdříve je letmo betonován nosník, potom se osadí vzpěry a vybetonují se konzoly.

SHP: návrh konstrukce v příčném směru
         mostu
         kontrola projektu