<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes hluboká údolí

Most přes údolí potoka Hrabyňka, Mokré Lazce

Realizace 2015

Most celkové délky 330,0 m tvoří spojitý nosník o 6 polích s rozpětími od 39,0 do 66,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

SHP: alternativní návrh
          realizační dokumentace stavby