<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes hluboká údolí

Most přes Hosťovský potok, rychlostní komunikace R1, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 960 m tvoří spojitý nosník o 14 polích s rozpětími 33 + 42 + 45 + 48 + 6 x 69 + 48 + 45 + 42 + 33 m. Nosnou konstrukci tvoří komorový nosník proměnné výšky s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami.

SHP: alternativní návrh
          projekt pro stavební povolení
          realizační dokumentace