<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Mosty přes hluboká údolí

Most 203, rychlostní komunikace R1, stavba Selenec - Beladice, Slovensko

Realizace 2011

Most celkové délky 763,5 m tvoří spojitý nosník o 14 polích s rozpětími od 33,5 do 61,0 m. Nosnou konstrukci tvoří komorový nosník sestavený z prefabrikovaných segmentů montovaných letmo v symetrických konzolách.

SHP: architektonické řešení
          kontrola projektu
          technický dozor na stavbě
          zatěžovací zkouška