<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Městské mosty

Most přes Mikulášskou ulici v Plzni

Realizace 2000

Nosná konstrukce o sedmi polích s rozpětími od 34,0 do 45,0 m je tvořena prefabrikovanými segmenty a spřaženou deskou. Segmenty byly montovány letmo, v symetrických konzolách od pilířů.

SHP: koncepce řešení
          realizační dokumentace stavby