<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Zavěšené konstrukce

Lávka přes kolejiště nádraží v Chebu

Projekt

Lávku celkové délky 398 m tvoří spojitý nosník o 10 polích rozpětími od 17,5 do 87,0 m. Nosnou konstrukci tvoří parapetní nosník z předpjatého betonu, který je v hlavním poli zavěšen na dvou nízkých pylonech. Projekt předpokládá, že nosná konstrukce bude za opěrou postupně betonována a následně vysouvaná do projektované polohy.

SHP: projekt pro územní rozhodnutí
          projekt pro stavební povolen
          projekt pro zadání stavby