<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Visuté konstrukce

Lávka přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA

Realizace 2002

Hlavní most tvoří visutá konstrukce o třech polích s rozpětími 17,00 + 103,00 + 17,00 m. Mostovka je tvořena prefabrikovanými segmenty tloušťky 0,42 m.

Projekt: OBEC Consulting Engineers, Eugene, Oregon
Jiří Stráský: koncepce řešení, statická a dynamická analýza mostu