<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Visuté konstrukce

Lávka přes Labe v Pardubicích

Projekt

Konstrukci lávky celkové délky 127,85 m tvoří samokotvená visutá konstrukce o dvou polích délek 100,18 + 19,10 m. Mostovka, kterou tvoří páteřní ocelobetonový komorový nosník s oboustrannými konzolami, je v ose konstrukce zavěšena prostřednictvím visutého kabelu na skloněném pylonu tvaru písmene A.

SHP: projekt pro územní rozhodnutí
          projekt pro stavební povolení
          projekt pro zadání stavby