<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Obloukové konstrukce

Lávka přes Labe v Nymburce

Projekt

Konstrukci lávky tvoří předpjatá betonová mostovka celkové délky 204 m, která je v hlavním poli zavěšena na dvou, vně skloněných ocelových obloucích. Rozpětí oblouků je 102 m, jejich vzepětí je 12,5 m. Šířka mostovky je 5,5 m, její tloušťka je 0,60 m.

SHP: projekt pro územní rozhodnutí
          projekt pro stavební povolení
          projekt pro zadání stavby