<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na Obloukové konstrukce

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Realizace 2017

Lávku tvoří předpjatý pás tloušťky 0,44 m zavěšený na dvou skloněných obloucích s rozpětími 93,88 m. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami.

Projekt: OBEC Consulting Engineers, Eugene, Oregon
Jiří Stráský: koncept řešení, statická a dynamická analýza mostu