<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
HistorieHistorieHistorie

<< Zpět na O firmě SHP

Historie

STRÁSKÝ, HUSTÝ A  PARTNEŘI s.r.o. je nezávislá inženýrská kancelář, kterou v roce 1991 založili čtyři vedoucí projektanti projekce bývalých Dopravních staveb Olomouc: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc, Ing. Ilja Hustý, Ing. Petr Hubík a Ing. Stanislav Suský.

Vzhledem k tehdejší situaci na stavebním trhu bylo zpočátku nutné podstatně rozšířit sortiment projekčních prací. V té době zahraniční investice směřovaly spíše do bank a hotelů než do nových komunikací. Proto kromě mostních konstrukcí, které měly tvořit hlavní náplň práce firmy, jsme si vyzkoušeli projekty pozemních staveb, čerpacích stanic i malou vodní elektrárnu.

Zlomovým momentem byl rok 1993, kdy jsme vyhráli veřejnou obchodní soutěž na projekt rychlostní komunikace R52 Rajhrad – Pohořelice, která byla u nás první dálniční stavbou po roce 1989. Zde jsme si ověřili, že dokážeme zajistit kompletní projekční servis nejen pro investora, ale následně v rámci realizace i pro soukromého zahraničního dodavatele stavebních prací.

Zkušenosti z této stavby jsme měli možnost zúročit na další stavbě rychlostní komunikace R35 mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem. I tady jsme zajišťovali kompletní realizační dokumentaci celé stavby, tentokrát pro tuzemského dodavatele – Dopravní stavby IES Olomouc. V té době byla zahájena stavba dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem a projektů mostních konstrukcí začalo postupně přibývat.

Začátkem roku 1997 jsme společně s firmou HBH projekt s.r.o. založili akciovou společnost SHB a.s., kde jsme pod jednou hlavičkou mohli klientovi nabídnout kapacitu zajišťující komplexní projekty na celé úseky dálnic.

Mosty, které byly projektovány ve firmě SHP, najdeme na všech dálničních stavbách v České republice. Naše služby poskytujeme jak státním investorům, tak i soukromým firmám. Pro dodavatelské firmy se vždy snažíme najít řešení, které nejlépe odpovídá jejich zkušenostem, technické úrovni a stupni vybavení. K naším hlavním klientům patří Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze stavebních firem SKANSKA, ODS – Dopravní stavby Ostrava, METROSTAV, SMP – CZ, SSŽ, STRABAG, FIRESTA.

Významnou část naší práce představují mosty, které jsme projektovali pro zahraniční klienty v USA, Švédsku, Španělsku, Slovensku, Japonsku a v Anglii. Konzultační a projekční činnost firmy v USA a Kanadě je zajišťována prostřednictvím firmy JIRI STRASKY, Ph.D., P.E., Consulting Engineer, se sídlem v Kalifornii. Naše zájmy ve Velké Británii zastupuje společnost STRASKY HUSTY AND PARTNERS LIMITED se sídlem v Londýně.

V roce 2009 zahájila činnost naše dceřiná společnost SHP TS s.r.o., jejíž náplní je technická podpora přípravy, realizace, údržby i provozu staveb. Techničtí specialisté této firmy poskytují svoje služby v oborech mosty, ocelové konstrukce, pozemní komunikace a geotechnika.

Zastoupení naší skupiny na Slovensku zajišťuje dceřinná společnost SHP SK s.r.o. Hlavní náplní společnosti je zajištění komplexní technické podpory zhotovitelům dopravních staveb, dále pak projekční práce a stavební dozory.

Roky 2010 a 2011 představují určitý mezník v životě firmy. Razantní pokles investic do přípravy a do realizace staveb dopravní infrastruktury, který znamenal výrazné snížení objemu projekčních prací v České republice, musíme vyrovnávat zvýšeným množstvím nových zahraničních zakázek. A to nejenom na Slovensku a v našem blízkém okolí, ale i v dalších mimoevropských zemích.