<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Zaměření a služby

<< Zpět na O firmě SHP

Zaměření a služby

 • Architektonické řešení inženýrských konstrukcí a dopravních staveb.
 • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.
 • Návrh a zpracování alternativních řešení.
 • Hlavní a mimořádné prohlídky mostů.
 • Technický dozor a supervize staveb.
 • Kontrola kvality stavebních prací.
 • Odborné posudky a expertní činnost.
 • Kompletní inženýrská činnost včetně majetkoprávního zajištění.
 • Technická pomoc při opravách, rekonstrukcích a údržbě.
 • Ekonomické posudky a propočty, vyhodnocení variant.
 • Podklady pro nabídkovou dokumentaci.
 • Expertiza projektů mostů a inženýrských konstrukcí.
 • Zatěžovací zkoušky mostů.